พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๐๕ ยมก ภาค ๑