พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎกที่ ๐๖ ยมก ภาค ๒